Katalog książek >> Literatura religijna >> Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Przypowiesc

  • Marzenia Astramowicz

  • Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

  • niedostępna

Kiedy Pan Jezus chodził jeszcze po ziemi i nauczał, wielu ludzi zadawało Mu pytanie : Jak żyć. Przychodzili faryzeusze i celnicy, bogacze i biedacy.
Pewnego dnia jakiś uczony zapytał wprost : Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
- A co jest napisane w Prawie – zagadnął go Jezus.
- Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, cała swoją duszą, cała swoją mocą i całym swoim umysłem; a bliźniego swego , jak siebie samego – wyrecytował zapytany.
- Dobrze powiedziałeś – pochwalił go Jezus – To czyń, a będziesz żył.
- Powiedz mi tylko… kto właściwie jest moim bliźnim? – chciał wiedzieć ów człowiek.

Fb