Katalog książek >> Literatura religijna >> Przypowieść o Siewcy

Siew

  • Marzenia Astramowicz

  • Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

  • niedostępna

Przypowieść o Siewcy

- Ziarno posiane na drodze – tłumaczył Pan Jezus – oznacza ludzi, którzy słyszą słowo Boże, ale nie rozumieją go. Diabeł cieszy się wtedy, bo bardzo nie lubi, gdy człowiek wzrasta ku Bogu, a jego życie przynosi dobre owoce.

Fb